Vormingsaanbod voor jongeren

Vorming speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van talenten en competenties bij jonge mensen. En dit niet alleen in een schoolse context, maar ook – en misschien vooral - in de vrije tijd. Vele jongeren willen zich graag engageren in een jeugdbeweging of op een speelplein, en dit met hart en ziel. Maar ze zijn daarbij ook vragende partij om hierin begeleid te worden, gevormd te worden. Omdat Don Bosco overtuigd is van de kracht van jonge mensen en de rol die een goede vorming kan spelen in hun ontwikkeling, worden er heel wat vormingen georganiseerd en aangeboden. Dit aanbod omvat zowel erkende kadervorming (leidend tot een attest vanuit de Vlaamse Overheid) tot specialisatiecursussen allerlei.

Maar, koken kost geld. Het organiseren en aanbieden van deze vormingen vergt een stevige financiële investering. De alsmaar dalende subsidiëring van deze vormingen dreigt er voor te zorgen dat de organisatie ervan in het gedrang komt. Tegelijkertijd merken we dat het voor een groter wordende groep jongeren moeilijk wordt om de deelnameprijs aan deze vormingen te kunnen betalen.

Droomfonds Don Bosco kiest er uitdrukkelijk voor om via deze oproep financiële middelen in te zamelen ter ondersteuning van het vormingsaanbod van Jeugddienst Don Bosco. Wat de mogelijkheid schept om degelijke en betaalbare vorming te blijven aanbieden aan jonge mensen.

Meer info.