Speelplein Raccoon

Deze speelpleinwerking in de stadsrand van Brussel werd opgestart in de zomer van 2016. Speelplein Raccoon kwam er op vraag van het Don Bosco technisch instituut en het internaat van Woluwe. Zij stellen hun terreinen en lokalen ter beschikking. Zij wensen in te spelen op een grote nood aan een speels aanbod van ouders uit de buurt. In de zomer van 2017 kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar uit de nabijgelegen Vlaamse lagere scholen en omgeving op het speelplein opnieuw terecht voor heel wat speelplezier. Dit onder leiding van enthousiaste animatoren.

De opgehaalde financiële middelen zijn broodnodig om het speelplein te doen groeien en alle kansen op succes te geven. Het is onze droom om de deelnameprijs die ouders moeten betalen zo laag mogelijk te houden zodat er niemand uit de boot valt. Tegelijkertijd willen we ook een degelijke animatorenwerking uitbouwen.

http://www.speelpleinraccoon.be/