Speelplein Kinderland Kortrijk

Speelplein Kinderland is een Don Boscoplein met een half vrije en half geleide werking. In de voormiddag is er een aanbod van talrijke keuze activiteiten en in de namiddag wordt er gewerkt in verschillende leeftijdsgroepen. De activiteiten gaan door op het eigen speelterrein met verschillende speeltuigen (het voetbalveld, grote speelplaats, bouwplaats, gocartpiste, of in één van de vele lokalen). Dit alles gebeurt in een toffe sfeer met mede animatoren en een toffe bende kinderen van 4 tot 15 jaar.

Onze speelpleinwerking gaat door de eerste vijf weken van de zomervakantie. Onze animatorenploeg kent ook een jaarwerking en tijdens de speelpleinperiode is er wekelijks op dinsdag een vormings- of een ontspanningsavond.

Met de opgehaalde financiële middelen kunnen we ons speels aanbod voor de kinderen verder uitbouwen, de deelnameprijs die de ouders betalen zo laag mogelijk houden, en tegelijkertijd onze animatorenwerking inhoudelijk versterken.

http://www.speelpleinkinderland.wix.com/welkom