Vides Bolivia

Met het project Vides Bolivia trekken we met een groepje jongeren naar Casa Maïn. Casa Maïn is een tehuis van de zusters van Don Bosco in Santa Cruz voor ongeveer 120 kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. De kinderen komen hier terecht omwille van verwaarlozing of misbruik. De meeste onder hen hebben 'een rugzak van hun verleden mee' en kunnen het de vrijwilligers soms moeilijk maken. Langs de andere kant zijn het schatten van kinderen. Hier gaan we tijdens de maand juli naartoe. Huiswerkbegeleiding, Engelse les geven, speelplein doen, er zijn voor de kinderen,... en nog zoveel meer.

Met de opgehaalde financiële middelen steunen we het tehuis Casa Maïn.

Meer info.