Sjoefoemi

Geef toe, een vreemde naam. Maar de naam is zeer bekend op alle Don Bosco speelplein- en vakantiewerkingen. Het betreft een weekend dat om de twee jaar wordt georganiseerd met als centraal doel: het samenbrengen van alle vrijwilligers (animatoren, hoofdanimatoren, pleinleidingen, ….) van deze werkingen op een weekend waar ontmoeting, vorming, ontspanning en bezinning centraal staan. Voor heel wat van deze jongeren is het een geweldige bevestiging als zij vaststellen dat ook zovele anderen zich nog altijd gratis en voor niets inzetten voor kinderen en andere jongeren.