Solidariteitsfonds

Via dit fonds hebben jongeren een tegemoetkoming gevraagd in de deelnameprijs aan Don Bosco-activiteiten, zoals vormingscursussen. 

We bieden dat aan vanuit de overtuiging dat:
• alle jongeren de kans verdienen deel te nemen aan projecten of acties van Don Bosco;
• niet alle jongeren - of hun ouders - financieel even sterk staan, waardoor deelnemersgelden te hoog kunnen liggen;
• vorming van en engagement door jonge mensen hefbomen zijn voor hun verdere ontwikkeling.