Vrijwilligersproject in Zambia

Van 18 juli tot 17 augustus 2017 trokken 7 jongedames naar Zambia. De dames verbleven in de Don Boscogemeenschap in Kabwe. Daar hebben ze zich ingezet voor de lokale speelpleinwerking, een renovatieproject en de jongerenwerking. En verder trokken ze ook naar Makululu voor het ‘Ichilotoproject’ om straat- en weeskinderen een thuis te geven en van educatie te voorzien.   

Droomfonds Don Bosco steunde met de opgehaalde financiële middelen de lokale Don Boscoprojecten.