De Don Bosco beweging is een zeer brede beweging van enthousiaste jongeren en volwassenen, gericht op kinderen en jongeren, en actief over heel de wereld. In Vlaanderen is Don Bosco vooral bekend en gekend via haar scholen en instellingen van bijzondere jeugdzorg.

Minder bekend is de actieve aanwezigheid van Don Bosco binnen het jeugdwerk en de vrije tijdsector, en dit zowel in binnen- als in buitenland. Don Bosco Stichting wil de aanwezigheid van Don Bosco binnen het jeugdwerk en de vrijetijdssector meer onder de aandacht brengen, en specifiek financiële ondersteuning bieden aan Don Bosco activiteiten en projecten binnen deze sector.

De Don Bosco Stichting kent drie fondsen, die elk een specifiek doel hebben. Het betreft Droomfonds Don Bosco, Solidariteitsfonds en Fonds Don Bosco Youth-Net.Onze fondsen

Droomfonds Don Bosco

Koester de speelse kracht

Ook vandaag nog zetten heel wat jongeren zich in op een speelplein- of vakantiewerking van Don Bosco. Zo mogen we jaarlijks rekenen op de inzet van een 950 vrijwilligers. Er gaat een speelse kracht van hen uit en hun enthousiasme doet wonderen.­ Toch maakt onze maatschappij het voor die jongeren­ alsmaar moeilijker om zich te blijven inzetten.

Daarom is het noodzakelijk om hun enthousiasme te ondersteunen,­ hen de nodige vorming aan te bieden en hun speelplein- of vakantiewerking­ te voorzien van voldoende werkingsmiddelen. Goed gevormde animatoren geven op een speelse manier kracht aan de samenleving van morgen.

Zij zijn onze beste garantie op een betere toekomst.

Fonds Don Bosco Youth-Net

Via dit fonds worden er financiële middelen gezocht om projecten van Don Bosco Youth-Net te ondersteunen. Don Bosco Youth-Net is een netwerk van vijftien Europese Don Boscojeugdwerkorganisaties.

Solidariteitsfonds

Via dit fonds kunnen jongeren een tegemoetkoming aanvragen in de deelnameprijs aan activiteiten van Jeugddienst Don Bosco.

  • omdat we alle jongeren de kans willen geven deel te nemen aan Don Bosco projecten of acties;
  • omdat niet alle jongeren - of hun ouders - even financieel krachtig zijn, waardoor deelnemersgelden al wel eens te hoog kunnen liggen;
  • omdat we er van overtuigd zijn dat vorming en engagement voor jonge mensen hefbomen zijn voor hun toekomst