Vormingsaanbod voor jongeren

Vorming speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van talenten en competenties bij jonge mensen. En dit niet alleen in een schoolse context, maar ook – en misschien vooral - in de vrije tijd. Vele jongeren willen zich graag engageren in een jeugdbeweging of op een speelplein, en dit met hart en ziel. Maar ze zijn daarbij ook vragende partij om hierin begeleid te worden, gevormd te worden. Omdat Don Bosco overtuigd is van de kracht van jonge mensen en de rol die een goede vorming kan spelen in hun ontwikkeling, worden er heel wat vormingen georganiseerd en aangeboden. Dit aanbod omvat zowel erkende kadervorming (leidend tot een attest van de Vlaamse Overheid) tot specialisatiecursussen.

Droomfonds Don Bosco kon financiële middelen inzamelen ter ondersteuning van het vormingsaanbod van Jeugddienst Don Bosco. Dat gaf de mogelijkheid om degelijke en betaalbare vorming aan te bieden aan maar liefst 350 cursisten.